Urząd Skarbowy ul Dąbrowszczaków Strona początkowa          Ursus 3512          Urząd Wołów          Ursus 6012          uraz barku          Ursus c 390


Podobne ajććć Urząd Skarbowy Bydgoszcz praca Urząd Skarbowy podania nieruchomości Urząd Skarbowy Warszawa Żoliborz Urząd Skarbowy Mińska Mazowiecki Urząd Skarbowy Wołomin Przejazd "urrząd Skarbowy Warszawa Mokotów Urząd Skarbowy pit37 formularz Urząd Skarbowy wraszawa Ursynów Urząd Skarbowy dla Pragi Południe Urząd Skarbowy Płock czynne
 • wynajme mieszkanie w zaganiu
 • filc bitumiczny z welny mineralnej
 • egzekucja kwoty zasdzonej za pobicie od winia
 • Galerja Golych Cip
 • Polskie absurdy.

 • Newsletter Your E-mail Address:

    Subscribe
    Un-Subscribe  Login here
  Uid 
  Pwd
              
                       
           

   

  Search This Site
  two or three keywords

            
  Tell a Friend About This Web Site!

  Your Email  
  Friend's Email
  Message

       

                                         

                                                                                                                                       

   
  Welcome to ArticleCity.com

  ajććć

  Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

  Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

  Wymiar etatu: 1

  * Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy:

  * Warszawa
  Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
  ul. Dąbrowszczaków 14
  03-482 Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  * prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
  * terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
  * kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
  * terminowe dokonywanie zwrotów,
  * dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  * wykształcenie: średnie ekonomiczne
  * pozostałe wymagania niezbędne:
  o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
  o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
  o umiejętność obsługi komputera,
  o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
  o odporność na stres

  wymagania dodatkowe

  * umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
  * staż pracy w organach skarbowych,
  * umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  * życiorys i list motywacyjny
  * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  * kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

  Inne informacje:

  UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

  pod adres:

  Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
  ul. Dabrowszczaków 14
  03-482 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
  lub osobiście w siedzibie Urzędu
  KANCELARIA pok.12


   

   


  Copyright 2001-2099 - ajććć