Urząd Skarbowy ul Dąbrowszczaków Strona początkowa          Ursus 3512          Urząd Wołów          Ursus 6012          uraz barku          Ursus c 390


Podobne ajććć Urząd Skarbowy Bydgoszcz praca Urząd Skarbowy podania nieruchomości Urząd Skarbowy Warszawa Żoliborz Urząd Skarbowy Mińska Mazowiecki Urząd Skarbowy Wołomin Przejazd "urrząd Skarbowy Warszawa Mokotów Urząd Skarbowy pit37 formularz Urząd Skarbowy wraszawa Ursynów Urząd Skarbowy dla Pragi Południe Urząd Skarbowy Płock czynne zlacza mini xlr xlr
kredyt konsumpcyjny najtaniej
modelowanie wykroju na szydelku
4world akumulatory
plotka o weselu zelenski

Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

ajććć

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: kontroler rozliczeń w Dziale Rachunkowości Podatkowej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dąbrowszczaków 14
03-482 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie kont podatkowych, terminowe księgowanie przypisów, odpisów i wpłat,
* terminowe sporządzanie postanowień, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
* kontrolowanie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych,
* terminowe dokonywanie zwrotów,
* dokonywanie anlizy kart kontowych podatnika

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: średnie ekonomiczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
o minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku w komórce księgowo-finansowej,
o umiejętność obsługi komputera,
o samodzielność i zdolość anlitycznego myślenia,
o odporność na stres

wymagania dodatkowe

* umiejetność obsługi programu POLTAX 2B,
* staż pracy w organach skarbowych,
* umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne informacje:

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY - 12 mcy.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. (22) 33-91-263.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-03

pod adres:

Urząd Skarbowy Warszawa Targówek
ul. Dabrowszczaków 14
03-482 Warszawa
z dopiskiem na kopercie " OFERTA PRACY"
lub osobiście w siedzibie Urzędu
KANCELARIA pok.12


 

 


Copyright 2001-2099 - ajććć